Достава података власника посебних делова

Поштоване комшије, Формулар који сте добили или преузели овде је сачињен на основу Закона о становању и одржавању зграда и мишљења Повереника за информације од јавног значаја (мишљење Повереника можете погледати овде),  те је власник стана у[…]

Наставите са читањем …

Позив за Трећу седницу скупштине стамбене заједнице

Поштоване комшије, Дана 06.06.2018. године (среда) у 19.00 часова, одржаће се Трећа седница скупштине стамбене заједнице са следећим дневним редом:  Правила заштите од пожара, Програм одржавања зграде за 2018. годину, Уговор о међусобним правима и[…]

Наставите са читањем …

Утужење власника посебних делова зграде

Поштоване комшије, Због неизмирених обавеза према Стамбеној заједници на име трошкова текућег одржавања зграде и након достављене опомене пред утужење за доспеле обавезе, против ниже наведених власника посебних делова зграде биће покренут поступак државне принуде:[…]

Наставите са читањем …

Позив за Другу скупштину стамбене заједнице

Поштоване комшије, Дана 14.12.2017. године (четвртак) у 19.00 часова, одржаће се  Друга скупштина стамбене заједнице са следећим дневним редом: Техномер – Уговор о пружању услуга очитавња вредности на уређајима за расподелу потрошње и расподела потрошње[…]

Наставите са читањем …

Укњижба стана: потреба или предност. Да ли можемо и како укњижити стан?

Често се међу станарима поставља питање укњижбе непокретности (посебног дела непокретности), да ли је она већ урађена приликом обраде кредита, зашто и радити уопште… Одговор на напред наведено питање је нажалост негативан, тј. приликом обраде[…]

Наставите са читањем …

Уговор о одржавању и сервисирању лифтова

Дана 25.07.2017. године, закључен је Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Стамбене заједнице Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9 и фирме „ВМПС“ д.о.о. из Београда. Предмет овог Уговора је редовно месечно одржавање и сервисирање 3[…]

Наставите са читањем …

Обавештење о одржавању пословно-стамбене зграде

ОД 01.08.2017. ГОДИНЕ, сви послови на одржавању и управљању пословно-стамбеном зградом прелазе на Стамбену заједницу и УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, који је у обавези да организује одржавање зграде и њених заједничких делова у складу са позитивно[…]

Наставите са читањем …