Контакт

Стамбена заједница Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9

ПИБ: 108756329

Матични: 17858190

Жиро рачун: 150-1861829-08

Управник: Саша Стевановић

Телефон: 066/285-874


Пошаљите нам е-маил: