Позив за Трећу седницу скупштине стамбене заједнице

Поштоване комшије, Дана 06.06.2018. године (среда) у 19.00 часова, одржаће се Трећа седница скупштине стамбене заједнице са следећим дневним редом:  Правила заштите од пожара, Програм одржавања зграде за 2018. годину, Уговор о међусобним правима и[…]

Наставите са читањем …

Утужење власника посебних делова зграде

Поштоване комшије, Због неизмирених обавеза према Стамбеној заједници на име трошкова текућег одржавања зграде и након достављене опомене пред утужење за доспеле обавезе, против ниже наведених власника посебних делова зграде биће покренут поступак државне принуде:[…]

Наставите са читањем …

Записник са Друге скупштине Стамбене заједнице

Са Друге скупштине Стамбене заједнице Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, у Београду, одржане дана 14.12.2017. године, са почетком у 19.00 часова, у гаражном простору стамбено-пословне зграде. Скупштину је сазвао и њом председавао Саша[…]

Наставите са читањем …

Позив за Другу скупштину стамбене заједнице

Поштоване комшије, Дана 14.12.2017. године (четвртак) у 19.00 часова, одржаће се  Друга скупштина стамбене заједнице са следећим дневним редом: Техномер – Уговор о пружању услуга очитавња вредности на уређајима за расподелу потрошње и расподела потрошње[…]

Наставите са читањем …