Уговор о одржавању и сервисирању лифтова

Дана 25.07.2017. године, закључен је Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Стамбене заједнице Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9 и фирме „ВМПС“ д.о.о. из Београда.

Предмет овог Уговора је редовно месечно одржавање и сервисирање 3 лифта „КОНЕ“ у улазима 5, 7 и 9, у насељу Степа Степановић, у Београду, у складу са понудом број 94/17 од дана 21.07.2017. године и Правилником о прегледу лифтова у употреби („Сл. гласник РС“, бр. 15/2017).

Уговор је закључен на неодређено време и почиње да тече од 01.08.2017. године.

 

Обавеза Извођача:

Радови које извођач обавља приликом редовног месечног сервисирања лифтовске опреме, визуално:

 1. Проверу исправности рада свих безбедносних уређаја, а нарочито рада безбедносних уређаја: кочнице погонског уређаја, хватачког уређаја, граничника брзине, крајњих склопки, одбојника, врата возног окна, забраве врата возног окна и фотоћелије,
 2. Проверу ужади или ланаца, као и других носећих средстава и њихове везе са кабином и противтегом,
 3. Проверу вуче која се остварује преко вучних ужади и редукторског погона,
 4. Проверу изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљењем,
 5. Проверу прикључака на громобранску инсталацију,
 6. Чишћење и подмазивање делова лифта,
 7. Проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице уздуж возног окна у оба смера, као и при пристајању,
 8. Проверу нужних излаза,
 9. Проверу исправности погонских и управљачких уређаја лифта.

Одржавање лифта обавља се једанпут месечно.

Извођач ће све радове на лифту као и месечно сервисирање да региструје у књигу одржавања која се

налази у командном ормару лифта, а што је и потврда о извршеним уговореним обавезама.

 

Пријаве о насталом квару и застоју лифта пријављује се на телефон Извођача или Управника Стамбене заједнице:

 • 011/2167-607 и 011/2288-248 у времену од 08-16 часова, где се Извођач обавезује да на позив у вези насталог квара на лифтовима интервенише у току истог или нај касније наредног дана од пријема позива.
 • У случају ХИТНОГ ПОЗИВА (особе у лифту) или вандредних сила Извођач се може контактирати на телефон хитне службе: 064/6421-440, а Извођач се обавезује да у случају хитног позива интервенише у року до 60 минута од пријема позива.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *