Записник са Прве седнице стамбене заједнице

З А П И С Н И К

 

Са Прве седнице стамбене заједнице у ул. Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, у Београду, одржане дана 18.05.2017. године, са почетком у 19,00 часова, у гаражном простору стамбено-пословне зграде.

Седницу је сазвао и њом председавао Саша Стевановић, председник Скупштине станара зграде Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9.

Седница је сазвана ради конституисања и избора управника стамбене заједнице у ул. Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9 у Београду, у складу са Законом о становању и одржавању зграде (“Службени гласник РС”, бр. 104/16) и следећим дневним редом:

  • Конституисање стамбене заједнице, избор управника и начин одржавања пословно-стамбене зграде,
  • Сарадња са JKP „Београдске електране“ у пројекту „Horizon 2020“,
  • Замена обичних сијалица у згради са ЛЕД,
  • Повезивање хидраната на алармну централу,
  • Механичка заштита од птица (иглице или мреже).

 

На почетку седнице председавајући констатује да у пословно-стамбеној згради у ул. Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, има укупно 102 стана, 7 пословних простора и 38 гаражних места, а да je на седници присуствовао 41 члан, те да у складу са чл. 45. став 1. Закона о становању и одржавању зграде, није испуњен кворум за одржавање и рад седнице.

Председавајући констатује да седници присуствују: (потписи присутних власника посебних делова зграде налазе се у прилогу записника).

Како се Прва седница стамбене заједнице није могла одржати због недостатка кворума, биће поново сазвана најраније 3, а најкасније 30 дана од дана када је одржана са истим предложеним дневним редом (поновљена седница), а у складу са чл. 45. став 2. Закона о становању и одржавању зграде.
 
Седница је завршена у 20,15 часова.

 

Председник скупштине

станарa зграде

Саша Стевановић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *