Записник са поновљене Tрeће седнице скупштине стамбене заједнице

Са поновљене Треће седнице скупштине стамбене заједнице у ул. Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, у Београду, одржане дана 04.07.2018. године, са почетком у 19,00 часова, у гаражном простору стамбено-пословне зграде.

Скупштину је сазвао и њом председавао Саша Стевановић, управник Стамбене заједнице Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9.

На почетку седнице скупштине стамбене заједнице председавајући констатује да у пословно-стамбеној згради у ул. Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, има укупно 102 стана, 7 пословних простора и 38 гаражних места (147 посебних делова) и да je због три узастопна непојављивања на скупштини стамбене заједнице недоступано 39 власника посебних делова и то:

 • Табеларни преглед је на оргиналном Записнику
 • У складу да чланом 43. став 4. и 5. Закона о становању и одржавању зграда

Преседавајући констатује да од укупно 108 доступних власника посебних делова зграде, на поновљеној Трећој седници скупштине учествује 84 власника и да је ИСПУЊЕН КВОРУМ за одржавање и рад поновљене седнице.

Председавајући констатује да на Скупштини присуствују: (потписи чланова са резултатима гласања налазе се у прилогу Записника).

Предложен је следећи дневни ред:

 1. Правила заштите од пожара,
 2. Програм одржавања зграде за 2018. годину,
 3. Уговор о међусобним правима и обавезама стамбене заједнице и управника,
 4. Сагласност о прикупљању и обради података у склопу „МОЕЕБИУС“ ,
 5. Клима уређаји и одвод кондеза,
 6. Гаражна врата (тема за власнике гаражних места),
 7. Разно.

Како није прикупљено довољно информација у везу тачке 3. (три), као и адекватане понуде у вези тачке 5. (пет), дневни ред је усвојен без ових тачака и након дискусије донете су следеће:

О Д Л У К E

1. Правила заштите од пожара

 • Овлашћује се управник стамбене заједнице да у складу са Законом о заштити од пожара донесе Правила заштите од пожара.
 • Да управник на видљивом месту у згради постави мере заштите од пожара.
 • Да се организује едукација станара о поступању у случају пожара у стамбеној згради.

2. Програм одржавања зграде за 2018. годину

 • Усваја сe предложени Програма одржавања зграде за 2018. годину.

3. Уговор о међусобним правима и обавезама стамбене заједнице и управника

 • Овлашћује се Стеван Стојковић, председник Надзорног одбора да у име стамбене заједнице потпише наведени уговор.

У гласању нису урачунати гласови власника гаражних места који су истовремено власници више посебних делова зграде (немају посебан глас), осим власника гаражних места којима је то једини посебан део који поседују (Члан 43. став 3.).  Укупно 16 гласова мање.

РЕЗУЛТАТ ГЛАСАЊА:

 • САГЛАСНО са Одлукама – укупно 66 гласа,
 • ПРОТИВ Одлука – укупно 2 гласа.

4. Гаражна врата (Одлука власника гаражних врата)

 • Усваја се понуда фирме „ДООРМОНТ“ д.о.о. из Шапца, која се односи на испоруку и монтажу сегментних гаражних врата.
 • ОДРЕЂУЈЕ СЕ да у износу од 384 РСД/м2 (4.800 РСД) учествују сви власници гаражних места, у шест месечних рата (6 х 800 РСД), ради унапређења својства зграде уградњом нових гаражних врата.

 РЕЗУЛТАТ ГЛАСАЊА (38 гаражних места и 3 недоступна власника):

 • САГЛАСНО са Одлукама – укупно 28 гласа,
 • ПРОТИВ Одлука – укупно 0 гласа.

На основу члана 44. став 1. Закона о становању и одржавању зграда, констатујем да су на поновљеној Трећој седници скупштине стамбене заједнице већином гласова усвојене све донете Одлуке.

Седница је завршена у 20,15 часова.

 

Управник

Саша Стевановић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *