Записник са Четврте седнице скупштине стамбене заједнице

Седница скупштине стамбене заједнице у ул. Генерала Владимира Кондића бр. 5, 7 и 9, Београд-Вождовац,одржана дана 18.10.2018. године, са почетком у 19:00 часова. Седницу је сазвао и водио управник Саша Стевановић. Седница је сазвана ради[…]

Наставите са читањем …