Записник са Четврте седнице скупштине стамбене заједнице

Седница скупштине стамбене заједнице у ул. Генерала Владимира Кондића бр. 5, 7 и 9, Београд-Вождовац,одржана дана 18.10.2018. године, са почетком у 19:00 часова. Седницу је сазвао и водио управник Саша Стевановић. Седница је сазвана ради[…]

Наставите са читањем …

Записник са поновљене Tрeће седнице скупштине стамбене заједнице

Са поновљене Треће седнице скупштине стамбене заједнице у ул. Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, у Београду, одржане дана 04.07.2018. године, са почетком у 19,00 часова, у гаражном простору стамбено-пословне зграде. Скупштину је сазвао[…]

Наставите са читањем …

Записник са Tрeће седнице скупштине стамбене заједнице

Са Треће седнице скупштине стамбене заједнице у ул. Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, у Београду, одржане дана 06.06.2018. године, са почетком у 19,00 часова, у гаражном простору стамбено-пословне зграде. Седницу је сазвао и[…]

Наставите са читањем …

Записник са Друге скупштине Стамбене заједнице

Са Друге скупштине Стамбене заједнице Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, у Београду, одржане дана 14.12.2017. године, са почетком у 19.00 часова, у гаражном простору стамбено-пословне зграде. Скупштину је сазвао и њом председавао Саша[…]

Наставите са читањем …

Извод из записника са поновљене Прве седнице стамбене заједнице

На основу члана 64. став 3. Закона о становању и одржавању зграда:    ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА   Са поновљене Прве седнице стамбене заједнице у ул. Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, у Београду, одржане[…]

Наставите са читањем …