Обавештење о одржавању пословно-стамбене зграде

ОД 01.08.2017. ГОДИНЕ, сви послови на одржавању и управљању пословно-стамбеном зградом прелазе на Стамбену заједницу и УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, који је у обавези да организује одржавање зграде и њених заједничких делова у складу са позитивно правним прописима и произвођачким упутствима за употребу уграђених уређаја и инсталације.

Све пријаве кварова, примедбе и сугестије износе се искључиво УПРАВНИКУ Стамбене заједнице у писаној/електронској форми, путем телефона, СМС поруке или Вибера.

 

КОНТАКТ: 063/485-874 (СМС и Вибер)

info@stambenazajednica.org.rs

www.stambenazajednica.org.rs

 

ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА износе:

  • 1.150,00 РСД по стану и пословном простору и
  • 400,00 РСД по гаражном месту.

 

ПРИХОДИ ЗА ПОТРЕБЕ одржавања стамбено-пословне зграде се наплаћују путем обједињене уплатнице на рачун Стамбене заједнице број 125-1821728-89 (Пираеус банк), а рок за уплату је последњи дан у текућем месецу за претходни месец.

Уплата се врши на основу обрачуна који се доставља сваком власнику посебног дела у периоду од првог до десетог у текућем месецу за претходни месец.

У случају кашњења плаћања месечне обавезе дужег од 30 дана, осим у оправданим случајевима унапред најављене одсутности власника посебног дела, Стамбена заједница  задржава право да принудним путем, уз ангажовање јавног извршитеља, адвоката и суда, наплати све доспеле и неизмирене обавезе заједно са свим трошковима поступка и законском каматом.

 

ПРВИ ОБРАЧУН СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ДОСТАВЉА У СЕПТЕМБРУ 2017. ГОДИНЕ 

 

Управник

Саша Стевановић

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *