Уговор о одржавању и сервисирању лифтова

Дана 25.07.2017. године, закључен је Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Стамбене заједнице Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9 и фирме „ВМПС“ д.о.о. из Београда. Предмет овог Уговора је редовно месечно одржавање и сервисирање 3[…]

Наставите са читањем …

Обавештење о одржавању пословно-стамбене зграде

ОД 01.08.2017. ГОДИНЕ, сви послови на одржавању и управљању пословно-стамбеном зградом прелазе на Стамбену заједницу и УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, који је у обавези да организује одржавање зграде и њених заједничких делова у складу са позитивно[…]

Наставите са читањем …

Заштита хидрантских ормара и ватрогасних црева

Дана 04.07.2017. године, завршени су радови на постављању инсталације и повезивању хидрантских ормара на алармну централу зграде ради заштите ватрогасних црева са млазницама од крађе. Уграђен је и интернет модул ради пријема обавештења о аларму[…]

Наставите са читањем …