Записник са Tрeће седнице скупштине стамбене заједнице

Са Треће седнице скупштине стамбене заједнице у ул. Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, у Београду, одржане дана 06.06.2018. године, са почетком у 19,00 часова, у гаражном простору стамбено-пословне зграде.

Седницу је сазвао и њом председавао Саша Стевановић, управник Стамбене заједнице Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9.

На почетку Скупштине стамбене заједнице председавајући констатује да у пословно-стамбеној згради у ул. Генерала Владимира Кондића 5, 7 и 9, има укупно 102 стана, 7 пословних простора и 38 гаражних места (147 посебних делова) и да je због три узастопна непојављивања на седници скупштине стамбене заједнице недоступно 30 власника посебних делова зграде и то:

Списак недоступних станара се налази у Записнику.

  • У складу да чланом 43. став 4. и 5. Закона о становању и одржавању зграда.

 

Преседавајући констатује да од укупно 117 доступних власника посебних делова зграде, на Трећој седници скупштине учествовало 37 власника и да НИЈЕ ИСПУЊЕН КВОРУМ за одржавање и рад (60 власника).

Председавајући констатује да на седници присуствују: (потписи власника посебних делова у прилогу Записника).

Како се Трећа седница стамбене заједнице није могла одржати због недостатка кворума, биће поново сазвана најраније 3, а најкасније 30 дана од дана када је одржана са истим предложеним дневним редом (поновљена седница), а у складу са чл. 45. став 2. Закона о становању и одржавању зграде.

Седница је завршена у 20,30 часова.

 

ПРИЛОГ:

  • Списак присутних власника посебних делова зграде са потписима

 

 УПРАВНИК

Саша Стевановић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *